laupäev, 13. jaanuar 2018

Laupäev koolis

Mida te laupäeval teete, meie oleme koolis...


Vahelikuristi nöör

Hommik algas käärpuult patside mahavõtmisega. Õnneks jõudsime enne õpetaja saabumist vaid kaks patsi neljast omal moel maha võtta, sest siis näitas õpetaja, kuidas seda siin tehakse. Siin seotakse vahelikuristid teistmoodi kokku. Võetakse üks nöör, mis on 2x töö laius pluss veel veidike pikk. Üks nööri ots tõmmatakse ühelt poolt vahelikuristi läbi ja teine teiselt poolt risti läbi, nn vahelikunöör.
Sellega on vahelikurist märgistatud ning nööriotsad seotakse patsi tegemise ajaks lihtsalt ümber lõime kokku. 

Eraldi seotakse pisike nöör patsi  aasa otsa. Ja seda mõlemas patsi otsas.  


Seejärel valisime endale teljed välja ja kerisime neli lõimepatsi telgedele nii nagu õpetaja Päivi seda tavaliselt teeb. Selle käigus õppisime päris mitu uut asja. Kõik on sealmaal, et saame niietama asuda. Niieraamid seotakse ühest otsast nööriga telje külge kinni, et nad niietamise ajal paremini paigal seisaks. Seda nimetatakse siin "haldjanööriks".Kui just hommikuks ei ole muid mõtteid tekkinud, oleme koolis ka homme.

Õhtul käisime veidi linnas ringi, aga tegus päev oli oma töö teinud ning peagi seadsime sammud kodu poole.


Merike ja Siiri tööhoos
Kadi tööhoos 

Hyvää viikonloppua

Täna on reede ja ootamatult kõlas ümberringi "hyvää viikonloppua". Jälle oli päev liiga kiirelt mööda saanud.


Hommik algas kogunemisega klassiruumis, kus õpetaja Päivi rääkis, mis järgmisel nädalal ees ootab. Päivi tunnid on neljapäeval ja reedel. Esmaspäevast kolmapäevani on õpetaja Suvi tunnid. Istusime meiegi kodutööd näpus klassis ees koju kaasa võetud raamatuvirnad ja proovitükid.
Päivi uuris, ega meil elu-olu kohta Oulus küsimusi ei ole tekkinud. Palusime kaasõpilastelt infot, mis vahvaid näituseid võiksime külastada ja kuhu minna. Ning siis tuli jutuks üks raamat, mis Kadil inspiratsiooniallikana kodus kaasas oli. Raamatu pealkiri on "Kankaankutojan mattokirja". Tahtsime teada, kas see  raamat võiks veel müügis olla. Selgus, et seda saab ühest netipoest osta. Kuna huvilisi oli rohkemgi kui meie, pakkus õpetaja, et ta tellib kõigile koos ära. Seejärel läks igaüks oma pooleliolevat tööd tegema.

Õpetaja Päivil olid käed tööd täis, sest meiega läks tal hulk aega. Oli ju plaan reedel kavandi alusel rakendus valmis saada ja arvutused teha, lõimed käärida ja patsid telgedele kanda. Selgus, et see kõik võtab rohkem aega ning kõike me täna teha ei jõua.

Mõõdulindi joonis
Me olime valmis mõelnud, millist sidust tahame kasutada ja ka esialgne kavand oli valmis koos soovitud mõõtudega. Selle alusel aitas Päivi meil rakenduse valmis teha. Kui lõimede arv ja täpsed mõõdud kirjas olid, arvutasime materjali kulu välja. Kõik poolid ja materjal tuli esmalt ära kaaluda. Kui mustrikorrad ja värvid täpselt paigas olid, asusime käärima. Nii nagu siin tehakse. Natuke tuli ümber harjuda. Päivi näitas ka seda, kuidas siin tehakse endale käärimiseks mõõdulint valmis. Esmalt tehakse paelale ühte otsa  silmus, siis mõõdetakse vajalik lõime pikkus ja lõppu tehakse umbsõlm, et märkida ära lõime pikkuse lõpp. Sellele lisatakse 30 cm otsa, mida kasutatakse siis mõõdulindi käärpuu pulkadele kinnitamiseks. Mõõdulindiks kasutatakse vanu lõime otsi. Midagi ei visata ära.

Päivi käärimine tähendab seda, et alt liikudes lähed viimase pulga alt läbi ning lõim jookseb mõõdulindi all, ülevalt tagasi tulles lähed viimase pulga pealt läbi (nii all kui üleval) ning lõim jookseb mõõdulindi pealt läbi.

Kamba peale kokku tuli käärida 2048 lõime.

Kuna me täna ei jõudnud patse peale panna, teeme seda laupäeval. Meil on ju eriluba nädalavahetusel vajadusel kooli tulla. Laupäeval tuleb meile appi ka õpetaja Päivi, kes näitab, milliseid telgi võime kasutada ja aitab patsid peale kanda. Päivi heatahtlikkust ja kannatlikkust vöiks taevani kiita.

Tänase päeva lõpetasime ujula ja sauna külastusega ja õhtuks vaaritas peakokk Siiri meile musta riisi, mille kõrvale pakkus värsket ja wakame salatit.